26 април, 2017

Мокри обувки

Облаците

слизат на 

земята

с мокри обувки.

Стъпват по 

покривите,

тичат по

ливадите.

А после леко-леко
излитат нагоре.
Призраци
минават през ръцете ми.


Няма коментари:

Публикуване на коментар