21 март, 2011

An Apple A Day - A Film by Lubomir Velev


Понякога в момент като този осмисляш защо точно ябълката е плодът, който е довел до грехопаданието на човека. Съвършено е! Идеята и музиката като формата на ябълката - кръг ала перпетум мобиле..