26 април, 2017

Мокри обувки

Облаците

слизат на 

земята

с мокри обувки.

Стъпват по 

покривите,

тичат по

ливадите.

А после леко-леко
излитат нагоре.
Призраци
минават през ръцете ми.


25 април, 2017

Кис-Мис

Да! - Марко си рече...Да,да...крайно време е се науча да го правя правилно.
Стана от леглото и с бодра крачка се запъти към огледалото. Оттам го гледаше приятно лице с набола брадичка, черни очила и голо глава. Марко се засмя, наближаваше вече 28 и още не беше се целувал
Ама беше вече с 2 висши образования, просто не му бе останало време да се пробва. А пък, разбира се, времето хвърчеше, че и без коса остана.
Да, да... – Марко знаеше всичко за тези мускули. Прости мускули, но как да го направи.
Приятелите му отдавна правеха секс, някои вече и деца имаха..., а той?
Марко беше прочел цялата Кама Сутра, знаеше с неговата феноменална памет какви ли не видове целувки от този трактакт, но реалността беше друга.
Доближи се до огледалото, допря устни до него...въздъхна.
Беше си измил зъбите, беше ползвал и вода за уста. Разтвори ги леко, подаде език и усети студената повърхност на стъклото.
Нищо, ама нищо не усети...

А уж това беше правилната техника за целувка с език.
Нищо не става от мен – си каза младият гений и реши да излезе. Хлопна вратата и влезе в асансьора, а там налетя на някаква хипарка. Тя вече бе натиснала копчето за първия етаж. Асансьорът тръгна, заклати се, и...храс...тряс...Марко усети как момичето пада отгоре му, той изкрещя, стана тъмно и  тотален грохот.
След 5 минути Марко се съвзе...и тогава усети, че устните му са обсебени от топлината на нещо непознато, нещо което го накара да не знае къде се намира, усети един топъл език, който го успокояваше и влудяваше, усети колко сладко може да бъде усещането на онази чакана целувка...Езикът го галеше, издигаше, пращаше искри до всяка точка на тялото му, а той просто се разпадаше, мракът светна в червения нюанс на сладострастието. Влагата от целувката се стичаше по брадичката му.
В тъмното, на дъното на шахтата, той жадно отвори уста, за да поеми желанието на една непозната, която искаше да го накара да се успокои. Сграбчи я, накара я да спре да диша, облизвайки с дълго стаявано желания не само езика й, но и зъбите й, стигна до сливиците й, о, просто не искаше да се отлепи от нейните устни. Това беше нещо съвсем различно от техниките, това беше отдаване. Просто целувка.
Разказът участва в конкурса за образователна еротична литература и читателите го поставиха на 50 място.