24 април, 2015

На прозореца

Искам да прочета с пръсти сърцето ти.
А може би го правя всеки ден?

Протягам се сънено.

И те търся до мен.
Пак си избягал.

Поглеждам
навън.

Един скорец
пее на прозореца.