20 декември, 2014

Луната дреме...

Протягам се
да те докосна..

А устните ти спят
и как да ги събудя,
когато тъмно е навън?


Луната още дреме...
Студено е, нали?


И как да те събудя -
в мрака?
Навеждам се....


Косата ми изгаря
от прегръдки,

а ти се смееш -
отдавна май не спиш!